Šicí stroje z www.strima.com

2 - AUDACES Apparel Expert
Audaces Apparel - Pattern Design / Marker Making Standard - uživatelská licence

Značka: Audaces

Cena bude stanovena individuálně

Zašlete dotaz na: mail@strima.com nebo volejte +48 61 8950 950

Popis

Pattern design

Software pro konstrukci střihů, stupňování a polohování. Program je kompletní v české verzi. Obsahuje kompletní sadu nástrojů pro tvorbu střihů a také mnoho dalších nástrojů, které splňují rychle se měnící potřeby dnešního oděvnictví.

-tvorba nových střihů, nebo úprava starých podle nových stylů. Není třeba vždy začínat s konstrukcí od začátku.

-vykonává několik operací současně.

-automatické promítnutí úprav střihů do všech příslušných dílů.

-výběr z předdefinovaných rohů švů

-využití pokročilé možnosti navolnění, záševků a záhybů

- rychlé a snadné generování střihů pomocí průvodce šablonami

-okamžitá kalkulace i těch nejsložitějších úkonů podle pravidel, která sami vyberete

-tvorba, úprava a měření velikostí pomocí účinných snadno ovladatelných stupňovacích nástrojů.

- automatické přizpůsobení zástřihů při změně střihu ve všech velikostech.

-Import a export formátů AAMA, DXF, ISO-CUT, HPGL, DMPL, VET-IBA, EXP (některé jsou v příslušenství ).


Audaces Marker Making Standard:

Optimalizuje své polohovací práce pomocí efektivního automatického polohování.

Urychluje polohování

1.provádí automatické polohování výrobních nákladových poloh, pomocí kterých rychle a přesně generuje výpočty spotřeby a efektivity

2.vytváří automatická rozvržení pro materiály s pruhy či kostkami a zachovává vazby jednotlivých dílů a licujících čar.

3.automaticky dokončí částečně položené polohy, vy řídíte umístění klíčových dílů, zatímco polohování ostatních dílů systém provede automaticky

Zvyšuje ziskovost

1.respektuje veškerá materiálová omezení, která se vztahují k dílům, např.: směrovost (natočení), přídavky na překlopení a omezení roztažení, díky čemuž dosahuje vysoké kvality a minimalizuje nákladné chyby ve střihárně.

2.seskupuje díly podle velikosti, nebo do skupin zachovávajících blízkost dílů v rámci polohy kvůli různým odstínům.

3.zvládá provádět polohování 24 hodin denně s bezobslužným zpracováváním poloh přes noc, čímž umožňuje pružně reagovat na náhlý přísun práce bez nutnosti navyšování pracovních sil.

4.umožňuje předdefinovat nepoužitelné oblasti materiálu, čímž předchází polohování přes chyby a defekty a zvyšuje kvalitu bez nutnosti nasazení dalších pracovních sil.

5.tento program je kompatibilní pro většinu automatických cutterů (automatický výřez). Import/export dat šablon z/do široké škály systémů CAD.

6.definuje trajektorii střihu pro automatické střihací systemy a tím minimalizuje prázdné tahy.

7.Sledujete trajektorii střihu a definuje počáteční body

8.využijte možnosti řadit směr střihu u zrcadlových dílů.

Přemýšlej také o:

Zpět