Šicí stroje z www.strima.com

Registrace

Vyplňte následující data (označené pole * musíte vyplnit)

Detaily logování
OK
Poskytnutá e-mailová adresa je nesprávná
Toto pole musí být vyplněno
OK
Zadaná e-mailová adresa je neplatná
Toto pole musí být vyplněno
OK
Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, včetně 1 písmena, 1 číslice a 1 speciálního znaku (nesmí obsahovat mezery).
Toto pole musí být vyplněno
OK
Vaše vyplněné hesla nejsou shodné
Toto pole musí být vyplněno
Contractor type
VAT ID number
Toto pole musí být vyplněno
OK
Provided VAT ID number is invalid
Toto pole musí být vyplněno
Provided VAT ID number does not exist.
Company details
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Data of authorized person
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Toto pole musí být vyplněno
Vaše poznámky
Informational obligation:
 • The administrator of personal data is STRIMA Sp. z o.o. with headquarters in Swadzim, at Poznańska Street 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, registered in the business register of the National Court Register under number 0000064216, e-mail: gdpr@strima.com, tel. no. +48 61 8950 988 (hereinafter also referred to as the Company).
 • Personal data are processed for the Company’s marketing and promotional purposes.
 • Consent constitutes the grounds for personal data processing. Consent to personal data processing may be revoked at any time, without affecting the legality of processing performed on the grounds of consent prior to its revocation.
 • The grounds for processing personal data are § 6 par. 1 letter b of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
 • Categories of personal data recipients: ERP system, marketing automation system, programmer, courier, Polish postal service, online payments, e-rates (credit services), leasing.
 • Personal data will be processed until consent to their processing is canceled.
 • The person whose data are processed has the right to access data, correct, delete, and limit the processing of data, to raise an objection against processing, as well as the right to move personal data, with the reservation that the right to move personal data pertains solely to data processed in an automated matter.
 • The person whose personal data is processed has the right to file a complaint to the relevant monitoring authority.
 • Providing personal data is voluntary, however, if personal data are not provided, this will result in the inability to mail the Company’s marketing and promotional information.
Povinné informace
 • Správce osobní datum je STRIMA Sp. z o.o.s hlavní sídliště ve Sv. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, registrovaná pod číslem 0000064216, e-mail: gdpr@strima.com, tel. +48 61 8950 988 (dále jako Společnost).
 • Osobní údaje jsou zpracovány za účelem reklamních zásilek.
 • 3. Obsah osobních údajů může být kdykoliv odstraněn na základě žádosti zákazníka.
 • Důvodem pro zpracování osobních údajů je § 6 odst. 1 písm. 1 písm. B) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR).
 • Kategorie příjemců osobních údajů: ERP systém, systém marketingové automatizace, programátor, kurýr, polský poštovní servis, online platby, elektronické sazby (úvěrové služby), leasing.
 • Osoba, jejíž údaje jsou zpracovány, má právo přístupu k údajům, opravovat, mazat a omezovat zpracování údajů, vznášet námitky proti zpracování a právo přesouvat osobní údaje s výhradou, že právo na pohyb osob Údaje se týkají pouze údajů zpracovávaných v automatizované záležitosti.
 • Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány, má právo podat stížnost příslušnému monitorovacímu orgánu.
 • Poskytování osobních údajů je dobrovolné pokud však nebudou poskytnuty osobní údaje, bude to mít za následek nemožnost zasílání newsletteru.
Informational obligation:
 • The administrator of personal data is STRIMA Sp. z o.o. with headquarters in Swadzim, at Poznańska Street 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, registered in the business register of the National Court Register under number 0000064216, e-mail: gdpr@strima.com, tel. no. +48 61 8950 988 (hereinafter also referred to as the Company).
 • Personal data are processed for the purposes of mailing the Company's commercial offers.
 • Consent constitutes the grounds for personal data processing. Consent to personal data processing may be revoked at any time, without affecting the legality of processing performed on the grounds of consent prior to its revocation.
 • The grounds for processing personal data are § 6 par. 1 letter b of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
 • Categories of personal data recipients: ERP system, marketing automation system, programmer, courier, Polish postal service, online payments, e-rates (credit services), leasing.
 • Personal data will be processed until consent to their processing is canceled.
 • The person whose data are processed has the right to access data, correct, delete, and limit the processing of data, to raise an objection against processing, as well as the right to move personal data, with the reservation that the right to move personal data pertains solely to data processed in an automated matter.
 • The person whose personal data is processed has the right to file a complaint to the relevant monitoring authority.
 • Providing personal data is voluntary, however, if personal data are not provided, this will result in the inability to mail the Company’s commercial offers.
Přepiš správně znaky
Přepište znaky na obrázku
Zpět