Šicí stroje z www.strima.com

[!] hlásit chybu

Soubor cookies

Strima.com webové stránky používají cookies. Omezením použití cookies můžete ovlivnit použití webových stránek.

Cookies - co je to?

Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, uložené v uživatelské jednotce. Umožňují uživateli používat webové stránky. Tyto soubory povolují rozeznávat uživatelskuou jednotku a právně zobrazí webové stránky s ohledem na použité zařízení. Původní přednastavené údaje lze přečíst pouze na serveru, který je vytváří. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas, kdy byly uloženy v koncovém zařízení a unikátní číslo.

Jaký je cíl cookies?

Soubory cookies jsou obvykle používány pro úpravu obsahu webových stránek s ohledem na konkrétního uživatele, stejně jako pro optimalizaci webových stránek. S ohledem na to se cookies pužívají pro vytvoření anonymních statistik, které umožňují stanovit, jak uživatel používá webové stránky s výjmkou osobní identifikace uživatele.

Software použitý pro stažení webových stránek umožní cookies jejich umístění v koncovém zařízení. Toto nastavení lze změnit pro blokování automatického cookies nebo obdrženjí informace o každém přesunu v uživatelském zařízení. Detailní informace o možnostech a způsobek nakládní s cookies jsou dostupné v softwarovém nastavení. Zakázáním cookies můžete ovlivnit funkčnost webových stránek.

Typ cookies

Typy uložených souborů v uživatelském zařízení:

Obsahují cookies osobní údaje?

Data jsou shromaždována pouze uživatelskými cookies a exkluzivně proto, aby prováděly specifické funkce. Tento typ údajů je zakódován, aby k nim neměly přístup neautorizované osoby.

Jak vymazat cookies?

Cookies lze spravovat z webového prohlížeče. Prohlížeče umožňují použití přednastavených cookies. Můžete změnit nastavení pro blokovaní automatických cookies nebo pro obdržení informace o každém transferu do uživatelského zařízení. Zakázáním cookies můžete výrazně ovlivnit některé z funkcí webových stránek.

Zpět